13.07.2018 Відповідно до розпорядження вих. №1 від 12.07.2018 ПАТ «НДУ» про направлення повідомлення емітента АТ КІЕП (код за ЄДРПОУ 16392628) здійснити визначені законодавством дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України:

 

Найменування емітента

АТ КІЕП

Код за ЄДРПОУ емітента

16392628

Тип повідомлення

Повідомлення всім особам, які є акціонерами на дату, станом на яку складається перелік/реєстр

ISIN

UA4000096382

Дата обліку

12.07.2018

 

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення 07 серпня 2018 року загальних зборів Акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» код за ЄДРПОУ 16392628, знаходиться на веб-сторінці на веб-сайті Центрального депозитарію за адресою:

https://csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2018/%D0%9F%D0%BE%D0%B2i%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%97%D0%97.pdf

12.03.2018 Відповідно до розпорядження вих. №1 від 07.03.2018 ПАТ «НДУ» про направлення повідомлення емітента АТ КІЕП (код за ЄДРПОУ 16392628) здійснити визначені законодавством дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України:

 

Найменування емітента

АТ КІЕП

Код за ЄДРПОУ емітента

16392628

Тип повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів

ISIN

UA4000096382

Дата обліку

05.03.2018

 

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення 18 квітня 2018 року загальних зборів Акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» код за ЄДРПОУ 16392628, знаходиться на веб-сторінці на веб-сайті Центрального депозитарію за адресою:

 http://csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2018/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%97%D0%97_2018_04_18.pdf

 

 

 

 

06.03.2018 р.  На виконання вимог пункту 3 Рішення НКЦПФР від 21.12.2017  № 914  «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» Наказом Генерального директора ТОВ „ФОНДОВА КОМПАНІЯ „ФАВОРИТ” No10/2 від 06.03.2018 р. були внесені зміни до  Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», шляхом викладення його у новій редакції. З текстом нової редакції Положення можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.

 

11.01.2018 р.  На виконання вимог пункту 2 Рішення НКЦПФР від 14.09.2017  № 692 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо питань корпоративного управління в акціонерних товариствах)» Наказом Генерального директора ТОВ „ФОНДОВА КОМПАНІЯ „ФАВОРИТ” No05 від 11.01.2018 р. були внесені зміни до  Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», шляхом викладення його у новій редакції. З текстом нової редакції Положення можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.

01.09.2017 р.  На виконання вимог пункту 2 Рішення НКЦПФР від 11.05.2017  № 286 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності»  Наказом Генерального директора ТОВ „ФОНДОВА КОМПАНІЯ „ФАВОРИТ” No28/1 від 01.09.2017 р. були внесені зміни до  Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», шляхом викладення його у новій редакції. З текстом нової редакції Положення можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.

14.08.2017 р.

Звернення до депонентів згідно Рішення Національної комісії №148

Шановні депоненти!

У зв’язку з набранням чинності Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 року №148 (надалі – Рішення №148), депозитарна установа ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» повідомляє про необхідність приведення у відповідність Договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах депонентів, з якими було укладено вищезазначений договір. У зв’язку з цим депонентам необхідно звернутися до ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, для укладення Додаткового договору до Договору про відкриття / обслуговування рахунку у цінних паперах. З питань укладення Додаткового договору до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах просимо звертатись до нашої депозитарної установи будь-яким зручним для Вас способом.

14.08.2017 р. На виконання вимог пункту 5 Рішення НКЦПФР від 07.03.2017 року №148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» Наказом Генерального директора ТОВ „ФОНДОВА КОМПАНІЯ „ФАВОРИТ” No24 від 14.08.2017 р. були внесені зміни до  Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який укладається з депонентом депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», шляхом викладення його у новій редакції. З текстом нової редакції Договору можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.