12.08.2016 р. У зв`язку з набуттям чинності Рішеннями НКЦПФР від 12.04.2016 року №391 «Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів», від 12.04.2016 року №390 «Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо виплати доходів)», від 07.06.2016 року №637 «Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», від 30.06.2016 року №683 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» , Наказом Генерального директора ТОВ „ФОНДОВА КОМПАНІЯ „ФАВОРИТ” No18 від 12.08.2016р. були внесені зміни до  Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», шляхом викладення його у новій редакції. З текстом нової редакції Положення можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.

У зв`язку з набуттям чинності Рішенням НКЦПФР від 26.05.2016 року №590 «Про внесення змін до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», Рішенням НКЦПФР від 09.06.2016 року №657 «Щодо врегулювання окремих питань, пов’язаних з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності» Наказом Генерального директора ТОВ „ФОНДОВА КОМПАНІЯ „ФАВОРИТ” No19 від 12.08.2016р. були внесені зміни до  Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який укладається з депонентом депозитарної установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ», шляхом викладення його у новій редакції. З текстом нової редакції Договору можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.

 

18.07.2016р.

 

ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»

оголошує проведення аукціону з  продажу простих іменних акцій ПАТ «Банк Народний капітал» (ЄДРПОУ: 20026740)  у кількості 507768 шт. (п’ятсот  сім тисяч сімсот шістдесят вісім штук). Аукціон з продажу акцій буде проведено о 10:00 , 8 серпня 2016 року на Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» стартова ціна продажу -  0,32 грн. (нуль гривень 32 коп.) за одну акцію.

Довідки щодо участі та проведення аукціону надаються за тел.:

+38044 458-05-45, 458-14-09, 458-49-76

 

19.04.2016 У зв`язку з набуттям чинності Рішенням НКЦПФР від 27.10.2015 року № 1772, Рішенням НКЦПФР  від 24.11.2015 року № 1896, та відповідно до Стандарту ПАРД «Порядок закриття рахунків в цінних паперах, на яких не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, за ініціативою депозитарної установи», затвердженого Рішенням Ради ПАРД від 04.11.2015 року №15, схваленого Рішенням НКЦПФР від 01.12.2015 року №2001, і Стандарту ПАРД «Порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства», затвердженого рішенням Ради ПАРД від 17.12.2014 року №17, погоджений Рішенням НКЦПФР від 20.01.2015 року, Наказом Генерального директора ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” No4/1 від 19.04.2016р.) затверджено зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ „Фондова компанія „Фаворит” шляхом викладення його у новій редакції. З текстом нової редакції Положення можна ознайомитись у розділі „Послуги – Депозитарна установа”.

 

28.03.2016р.

 

ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ»

оголошує проведення аукціону з  продажу простих іменних акцій ПАТ «Банк Народний капітал» (ЄДРПОУ: 20026740)  у кількості 507768 шт. (п’ятсот  сім тисяч сімсот шістдесят вісім штук). Аукціон з продажу акцій буде проведено о 10:00 , 18 квітня 2016 року на Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» стартова ціна продажу -  0,40 грн. (нуль гривень 40 коп.) за одну акцію.

Довідки щодо участі та проведення аукціону надаються за тел.:

+38044 458-05-45, 458-14-09, 458-49-76

 02.12.2015  

 

ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» оголошує проведення аукціону з  продажу простих іменних акцій ПАТ «Банк Народний капітал» (ЄДРПОУ: 20026740)  у кількості 507768 шт. (п’ятсот  сім тисяч сімсот шістдесят вісім штук). Аукціон з продажу акцій буде проведено о 10:00 , 22 грудня 2015 року на Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» стартова ціна продажу -  0,50 грн. (нуль гривень 50 коп.) за одну акцію.

Довідки щодо участі та проведення аукціону надаються за тел.: +38044 458-05-45, 458-14-09, 458-49-76.