Фінансова звітність 2019:

аудиторський висновок 2019
річна фінансова звітність 2019

Фінансова звітність 2018:

аудиторський висновок та річна фінансова звітність 2018

Фінансова звітність 2017:

аудиторський висновок та річна фінансова звітність  2017

Фінансова звітність 2016:

аудиторський висновок та річна фінансова звітність  2016

Фінансова звітність 2015:

аудиторський висновок 2015

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної звітності

Фінансова звітність 2014:

аудиторський висновок 2014

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки

Примітки до річної звітності

Фінансова звітність 2013:

аудиторський висновок 2013

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки

Фінансова звітність 2012:

Аудиторський висновок 2012

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки

Фінасова звітність 2011:

Аудиторський висновок

БАЛАНС

звіт про власний капітал

звіт про рух грошових коштів

звіт про фінансові результати

Форма №5