брокерська   діяльність   -  укладення  торговцем  цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема  договорів  комісії, доручення)  щодо  цінних  паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.


дилерська  діяльність  -   укладення   торговцем   цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій  рахунок  з  метою  перепродажу,  крім  випадків, передбачених законом.