15.07.2020 Відповідно до розпорядження  ПАТ «НДУ» про направлення повідомлення емітента АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 00131400) здійснити визначені законодавством дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України:

Найменування емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"

Код за ЄДРПОУ емітента

00131400

Тип повідомлення

Повідомлення всім особам, які є акціонерами на дату, станом на яку складається перелік/реєстр

ISIN

UA4000080733

Дата обліку

08.­07­.2020

 ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення 14 серпня 2020 року загальних зборів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  код за ЄДРПОУ 00131400, знаходиться на веб-сторінці на веб-сайті Центрального депозитарію за адресою:

https://csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_14.08.2020_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%A2_%D0%94%D0%A2%D0%95%D0%9A_%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E_20200713161555.pdf