15.06.2020 Відповідно до розпорядження ПАТ «НДУ» про направлення повідомлення емітента ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (код за ЄДРПОУ 00204033) здійснити визначені законодавством дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України:

Найменування емітента

ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"

Код за ЄДРПОУ емітента

00204033

Тип повідомлення

Повідомлення всім особам, які є акціонерами на дату, станом на яку складається перелік/реєстр

ISIN

UA4000098081

Дата обліку

05.06.2020

 ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про дистанційне проведення 22 липня 2020 року загальних зборів ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" код за ЄДРПОУ 00204033, знаходиться на веб-сторінці на сайті Центрального депозитарію за адресою:

https://csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%A2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%97%D0%90_20200612121431.pdf