27.04.2020 Відповідно до розпорядження ПАТ «НДУ» про направлення повідомлення емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 35917889) здійснити визначені законодавством дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України:

Найменування емітента

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ емітента

35917889

Тип повідомлення

Повідомлення всім особам, які є акціонерами на дату,

станом на яку складається перелік/реєстр  

ISIN

UA4000046577

Дата обліку

20.­03.­2020

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про перенесення та дистанційне проведення загальних зборів на 29.04.2020 р ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"   код за ЄДРПОУ 35917889, знаходиться на веб-сторінці  Центрального депозитарію за адресою:

https://csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85__%D0%97%D0%97%D0%90_20200427110717.pdf